ส่วนผสมไอศกรีมทุเรียน
 1. กะทิ (หนึ่งกล่องเล็ก) 250 กรัม
 2. นมผง 30 กรัม
 3. น้ำตาล 45 กรัม
 4. เด็กโตรส 23 กรัม
 5. เจลาติน ผง หรือ S/E 2 ช้อนชา
 6. น้ำ 150 กรัม
 7. เนื้อทุเรียนสุกจัด 100 กรัม
วิธีทำไอศกรีมทุเรียน
 1. ผสมน้ำตาล ผงเจลาติน ลงในน้ำคนให้เข้ากัน
 2. ผสมกะทิลงในส่วนผสมข้อ 1 โดยต้องคนให้เข้ากัน
 3. ผสมนมผง และน้ำตาลเด็กโตรส ลงในส่วนผสมกะทิ
 4. นำขึ้นตั้งเตาให้ร้อน แล้วใส่เนื้อทุเรียน
 5. นำใส่เครื่องปั่น ปั่นจนละเอียด พักให้เย็น แล้วนำแช่ตู้เย็นจนเย็น อย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง
 6. นำส่วนผสมออกจากตู้เย็น เทส่วนผสมลงในถังปั่น ปั่นจนแข็งได้ที่ เทลงภาชนะแช่ในช่องแช่แข็งจนแข็งพอดี

ส่วนผสมไอศกรีมทุเรียน 1. กะทิ (หนึ่งกล่องเล็ก) 250 กรัม2. นมผง 30 กรัม3. น้ำตาล 45 กรัม4. เด็กโตรส 23 กรัม5. เจลาติน ผง หรือ S/E 2 ช้อนชา6. น้ำ 150 กรัม7. เนื้อทุเรียนสุกจัด 100 กรัม

วิธีทำ1. ผสมน้ำตาล ผงเจลาติน ลงในน้ำคนให้เข้ากัน 2. ผสมกะทิลงในส่วนผสมข้อ 1 โดยต้องคนให้เข้ากัน3. ผสมนมผง และน้ำตาลเด็กโตรส ลงในส่วนผสมกะทิ4. นำขึ้นตั้งเตาให้ร้อน แล้วใส่เนื้อทุเรียน5. นำใส่เครื่องปั่น ปั่นจนละเอียด พักให้เย็น แล้วนำแช่ตู้เย็นจนเย็น อย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง6. นำส่วนผสมออกจากตู้เย็น เทส่วนผสมลงในถังปั่น ปั่นจนแข็งได้ที่ เทลงภาชนะแช่ในช่องแช่แข็งจนแข็งพอดี